Rubis Terminal Petrol

Petrol sektöründe 1984'te Delta Petrol adı altında öncelikle İskenderun Körfezi'nde yüzer antrepo olarak depolama faaliyeti yürütmüş, akabinde  Dörtyol Hatay'da yeni bir petrol depolama terminali kurulmuştur.

1990'ların ortalarında Akdeniz bölgesinde 65,000 metreküp kapasitesi ile en büyük LPG depolama tesislerinden birini kuran Delta Grubu ülke çapında toptan LPG ve LPG tüplerinin dağıtımını üstlenmiş ve aynı zamanda bölgenin en büyük LPG semi-trailer dorse filolarından birinin sahibi olmuştur. Bu yatırım daha sonra BP/Mobil konsorsiyumuna satılmıştır.

2000 yılında Gürcistan’ın liman şehri Poti'de yüzer depolama pilot projesi "Poti Star"ın çalışmalarını başlatan Delta Grubu, daha sonra EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) ve BSTDB (Black Sea Trade and Development Bank) finansmanıyla 35 milyon Amerikan Doları yatırım gerçekleştirerek 120,000 metreküp kapasiteli Poti depolama terminalini kurmuştur. Bu terminal 2011 yılında yerli bir firmaya satılmıştır.

2007 yılında terminal bir Dünya Bankası kuruluşu olan International Finance Corporation (IFC)’den aldığı krediyle Hatay Dörtyol’daki depolama kapasitesini 650,000 metreküpe çıkarmıştır.

2012 yılının başında depolama faaliyetinde Avrupa’nın önde gelen depolama şirketlerinden biri olan Rubis Terminal ile Delta Petrol güçlerini birleştirmişlerdir ve bu birleşmeden sonra Delta Rubis adı altında faaliyet göstermiştir.

2017 yılı Mart ayında, Rubis Terminal, önceki ortağı Delta'nın tüm hisselerini satın alarak yeni ismi RUBİS TERMİNAL PETROL adı altında Türkiye’de faaliyet göstermeye devam edecektir. 

Hizmet portföyünde, uluslararası petrol sektörünün devleri ve petrol ticaretinin önde gelen oyuncuları bulunan Rubis Terminal Petrol, güçlü sermayesi, yüksek büyüme potansiyeli doğrultusunda mevcut hedeflerini daha da ileri taşımada ki kararlılığını devam ettirecektir. Bu doğrultuda Rubis Terminal Petrol öncelikli hedefinden biri olan 2,3 kilometre uzunluğundaki yeni iskele yatırımını başarı ile tamamlamış ve hizmete açmıştır. Bundan sonraki hedefi mevcut depolama kapasitesini 1 milyon metreküpe çıkarma projesini gerçekleştirmekir. Bu karar doğrultusunda Rubis Terminal Petrol transit depolamanın yanısıra ihrakiye servisi vererek hizmet yelpazesini genişletmiştir.

Petrol ürünlerinin giderek daha sofistike özelliğe bürünmesi ve dünya petrol arzında görülen sık değişkenlikler, globalleşen pazarlarda esnek lojistik hizmetleri sağlayabilmeyi bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu doğrultuda yeni yatırımları ve farklılaşan hizmet yelpazesi ile Rubis Terminal Petrol, global petrol merkezi haline dönüşen İskenderun bölgesinde petrol lojistiği konusunda dünyanın sayılı tesislerinden biri haline gelecektir.