İhaleler

Değerli Tedarikçilerimiz ve Yüklenici Firmalarımız,


İnternet sitemizin bu bölümü, Dörtyol Hatay terminalimiz için yapılacak Teknik ve İdari mal ve hizmet alımlarımıza ait bilgileri içerir.

Rubis Terminal Petrol Teknik Grubu olarak 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Dörtyol Terminalimiz için yapılacak ihaleli işlerin duyurularını tamamen web sayfamız üzerinden yapacağımızı ve teklif sahiplerinin tekliflerini Rubis Terminal İhale Prosedüründe belirtilen mail ve/veya yazışma adresine vereceklerini bildiririz.

Rubis Terminal Petrol tedarik sürecini yöneten temel ilkeler rekabetçilik, şeffaflık, adil yönetim ve ayrımcılık yapılmaması prensipleridir. Rubis Terminal Petrol tedarik süreci modern uluslararası standartlara dayanmakta olup, ürün ve hizmet tedariğinde mal ve hizmetlerin kalitesinin, rekabetin hassasiyetinin, tüm tedarik bilgilerinin mevcudiyeti ve tüm potansiyel satıcılara / yüklenicilere eşit fırsatların sunulmasının en üst düzeyde sağlanmasını hedeflemektedir.

Bu tedarik sürecinin bir diğer hedefi de temel mal, iş ve hizmet kategorileriyle ilgili şirket standartlarımızı duyurarak tedarikçilerimiz ve yüklenici firmalarımız ile uzun vadeli ilişkiler kurulmasını sağlamaktır.

İlgilenen tüm tarafları herkes için eşit fırsatla, açık ve adil bir yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.

İhale prosedürümüzü ve ilgili formlarımızı aşağıda bulunabilir ve sorularınızı  rubis-technicalteam@rubis-terminal-tr.com yöneltebilirsiniz.