İhrakiye

Rubis Terminal Petrol, farklı ürünleri harmanlayabilme kabiliyeti ile ve ihrakiye hizmeti vererek, yeni yapılan tank çiftliği ile fiziksel yakıt ikmali oyuncularının ihtiyaçlarını karşılamaya, Iskenderun koyu dahilindeki yakıt ikmali potansiyeline hizmet vermeye, yönelik yatırımını başarıyla tamamlamıştır.

Rubis Terminal Petrol, Dörtyol Terminali'nde 2013 yılından beri ihrakiye gemilerine hizmet vermektedir. Özellikle Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı, ITP Kerkük Yumurtalık boru hattı, çelik fabrikaları, İskenderun Limanı ve çevre terminaller ve tesislerdeki boru hatlarından geçen bölgenin hedeflenen yıllık petrol hacmi 200 milyon tondur. Körfez’in uluslararası deniz aracı trafiği boyunca 1 milyon tonluk yakıt ikmali talebini karşılama potansiyeli olduğu öngörülmektedir. Bölgede artan petrol ve gaz hacmi ve Rubis Terminal Petrol’ün tesisleri ve deneyimleri sayesinde, petrol kaynakları ile ilgili yeni ve önemli bir uluslararası iş dalının ortaya çıkması hedeflenmiştir.

Piyasanın gelişmesi, güçlü pazarlama ve satış faaliyetleri ile hızlandırılacaktır. Rubis Terminal Petrol, Türkiye’de gösterilen yakıt ikmal faaliyetinin Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinde önemli yeri olacağına inanmakta olup aynı zamanda Akdeniz’de daha güçlü olmayı hedeflemektedir. Rubis Terminal Petrol, yıllık 1.000 sevkiyat yapabilme kapasitesi ile geniş bir bilgi ve servis imkanına sahiptir.