Kalite Politikası

Kalite Politikamız

Rubis Terminal Petrol’ün amacı, sahip olduğu petrol depolama tesisi, uzman ekibi ve geliştirdiği sistemler ile uluslararası standartlarda kaliteli hizmet sunmayı ve buna bağlı olarak müşterilerinin rekabet güçlerini ve karlılıklarını artırmaktır.

  • Uluslararası standartlar ve profesyonel yaklaşım
  • API (American Petroleum Institute), NFPA gibi uluslararası kabul görmüş standartlarla iş görme
  • Şirket hedefleri doğrultusunda risk ve fırsatları etkin bir şekilde yöneterek sürekli gelişim ve iyileştirme
  • İnsan kaynaklara, sistemlere, teknoloji ve alt yapıya yatırım
  • yenilikçi ve çevreyle uyumlu teknolojilerin benimsenmesi ve uygulanmasına özen göstermesi

Tüm bu unsurlarla Rubis Terminal Petrol öncü konumunu sürekli biçimde geliştirmeyi ve kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır.

Ortaya koyduğumuz vizyon kalite politikamızı oluşturmaktadır.