THINK COMPLIANCE

9 ARALIK ULUSLARARASI YOLSUZLUKLA MÜCADELE GÜNÜ

Yolsuzluk tüm ülkeleri etkileyen sosyal, politik ve ekonomik kapsamlı bir olgudur.

Bu konudaki farkındalığı arttırmak için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 31 Ekim 2003 tarihinde yolsuzlukla mücadele kapsamında Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesini (UNAC) kabul etmiştir.

Bu sözleşmenin önemini vurgulamak ve duyurusunu sağlamak amacıyla 9 Aralık “Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü” olarak kabul edilmiştir.  

Rubis Terminal yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlılığını ve bu konuya verdiği önemi göstermek için bu günü vurgulamaktadır.

Poster indir