UYUM YASASI

Rubis Terminal Petrol Değerleri ve Etik Kuralları

Etik Kurallarının Amacı

İşbu etik kuralların amacı, Grubun faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası normlara uyularak, Rubis Grubu çalışanlarını ortak değerler etrafında bir araya toplamaktır. Bu değerler, Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Anlaşmasından esinlenmiştir. Bu kuralların hedefi, çalışanlarımızın, gerek karar alma sürecinde, gerekse de Grup, çalışma arkadaşları, dışarıdan hizmet sağlayıcılar, kamu görevlileri ve rakipler karşısında aldıkları tutum konusunda göz önünde bulundurmaları gereken temel kuralları ve yönlendirici ana hatları açıklamaktır. Buna karşılık bu etik kuralların amacı, Grubun faaliyette bulunduğu çeşitli ülkelerde yürüttüğü faaliyetlerin tabi olması gereken bütün kuralları sadece bu sayılan kurallarla sınırlı olarak belirlemek değildir.

Rubis Değerleri

Rubis, sahip olduğu kültürü oluşturan ve başarılı olmasını sağlayan değerler etrafında kurulmuş bir yapıdır. Dürüstlük, başkalarına saygı, profesyonellik ve güven, Grubun yürüttüğü faaliyetlerin tamamında uygulanması arzu edilen esaslardır.

Rubis’in “girişimcilik ve sorumluluk üstlenme isteği” sloganı, girişim özgürlüğü ve bireysel sorumluluk temeline dayalı bir yönetim felsefesinin ana yönlendirici hatlarını ortaya koymaktadır.

Etik Kuralları