UYUM YASASI

Rubis Terminal Değerleri ve Etik Kuralları

Etik Kurallarının Amacı

İşbu etik kuralların amacı, Grubun faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası normlara uyularak, Rubis Grubu çalışanlarını ortak değerler etrafında bir araya toplamaktır. Bu değerler, Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Anlaşmasından esinlenmiştir. Bu kuralların hedefi, çalışanlarımızın, gerek karar alma sürecinde, gerekse de Grup, çalışma arkadaşları, dışarıdan hizmet sağlayıcılar, kamu görevlileri ve rakipler karşısında aldıkları tutum konusunda göz önünde bulundurmaları gereken temel kuralları ve yönlendirici ana hatları açıklamaktır. Buna karşılık bu etik kuralların amacı, Grubun faaliyette bulunduğu çeşitli ülkelerde yürüttüğü faaliyetlerin tabi olması gereken bütün kuralları sadece bu sayılan kurallarla sınırlı olarak belirlemek değildir.

Rubis Değerleri

Rubis, sahip olduğu kültürü oluşturan ve başarılı olmasını sağlayan değerler etrafında kurulmuş bir yapıdır. Dürüstlük, başkalarına saygı, profesyonellik ve güven, Grubun yürüttüğü faaliyetlerin tamamında uygulanması arzu edilen esaslardır.

Rubis’in “girişimcilik ve sorumluluk üstlenme isteği” sloganı, girişim özgürlüğü ve bireysel sorumluluk temeline dayalı bir yönetim felsefesinin ana yönlendirici hatlarını ortaya koymaktadır.

Rubis Değerleri ve Etik Kurallar için tıklayınız

Bildirim Platformu

Bildirim sahipleri, uygunsuz, etik dışı veya hukuka aykırı göz ardı edilemeyecek nitelikte bir fiile şahit olmuş olan ve bu durumu aksiyon alma kabiliyeti bulunan kişi ve kurumlara bildiren çalışanlar veya dış yükleniciler anlamına gelir. Bildirim sahipleri, bildirimlerini tam gizlilik içerisinde yapma imkanına sahiptir. Buna imkan tanımak amacıyla Rubis, Bildirim Hattı platformunu Rubis Grubu çalışanları ile üçüncü şahıs yüklenicilerin kullanımına sunmaktadır.

Bir bildirimde bulunmak için güvenli https://rubis.integrityline.org sitesine erişim sağlamanız gerekmektedir. 

Kimler Bildirimde Bulunabilir?

  • Herhangi bir Rubis Terminal çalışanı ve
  • Rubis Terminal ile mevcut bir iş ilişkisi bulunan yükleniciler ve çalışanları

Bildirim Kategorileri

  • Yolsuzluk
  • Hile/Sahtekarlık
  • Çıkar çatışması
  • Rekabete aykırı fiiller

Rubis Terminal'in Taahütleri

Rubis Bildirim Hattı dürüstçe ve iyi niyetle kullanılmalıdır. 

Rubis:

  • Yapmış olduğunuz bildiriminizin ve kimliğinizin gizli tutulacağını
  • Şahsınıza olumsuz bir yaklaşımla karşılaşmayacağınızı
  • Bildirim sebebiyle herhangi bir kötü muameleye tabi tutulmayacağınızı
  • Ayrımcılık yapılmayacağını

garanti eder.

Bildirim Hattı'nın amacı dışında ve kötü niyetle kullanılması halinde, gerçeği yansıtmayan veya ciddiyet taşımayan bildirimleri yapan şahıslar hakkında disiplin soruşturması yapılacak veya yasal yollara başvurulacaktır.

Bildirim Hattı’na ilişkin daha detaylı bilgiler https://rubis.integrityline.org internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilen prosedürde yer almaktadır.